Uitbestedingen

uitbestedingen
Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om diensten af te nemen van derde partijen. Ook als een gedeelte van de werkzaamheden wordt uitbesteed blijf je als organisatie eindverantwoordelijk voor deze werkzaamheden. Maar hoe vind je de juiste uitbestedingspartner en hoe zorg je ervoor dat je in control bent over (al) je uitbestedingen? Wij helpen hier graag bij.

Wat

Het uitbesteden van werkzaamheden kan aantrekkelijk zijn voor organisaties om schaalvoordelen, kostenbesparing en kwaliteitsborging te realiseren. Ongeacht het uitbesteden blijven organisaties eindverantwoordelijk voor de uitbestede diensten en dienen te bewaken dat uitgangspunten van hun organisatie worden nageleefd door uitbestedingsrelaties. In het kader van ‘delegeren is goed, maar controleren is belangrijker’, is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt. Hierbij dient extra aandacht te gaan naar de monitoring van de uitbesteding en het in control zijn over de uitbestedingen.

Hoe

Wij begeleiden graag met het definiëren van uitgangspunten en het selecteren en monitoren van uitbestedingen. Dit doen wij o.a. door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  • Opstellen van het uitbestedingsbeleid
  • Begeleiden van selectietrajecten
  • Begeleiden van transitietrajecten
  • Vervullen van (tijdelijke) functie als externe adviseur op het gebied van uitbestedingen
  • Evaluatie van de uitbestedingen

Elke situatie en behoefte is uniek, wij stellen daarom bij elk verzoek een op maat gemaakte aanpak op en stemmen dit af met de opdrachtgever. Wilt u eens met ons van gedachte wisselen over (het in control zijn over) uitbestedingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Benieuwd naar de opdrachten die wij uitgevoerd hebben? Lees één van onze cases.

Contact

Huseyin Uyan
06 – 4211 3081

huseyin.uyan@mastermind.eu

Huseyin-Uyan