Compliance

Compliance
Nieuwe ontwikkelingen, verstrengende regels en toenemende eisen van toezichthouders (De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens). Organisaties komen steeds meer voor complexe compliance vraagstukken te staan. Hoe realiseren wij dat uw organisatie compliant is aan wet- en regelgeving en richtlijnen?

Wat

Veel sectoren hebben jaarlijks te maken met wijzigende wet- en regelgeving of richtlijnen. Deze vraagstukken kunnen als ingewikkeld worden ervaren of iets wat afleidt van klantbediening of innovatie, want wijzigingen in wet- en regelgeving brengen de nodige veranderingen binnen uw organisatie met zich mee. Toch is het o.a. door de toenemende druk van toezichthouders noodzaak om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen. En dan het liefst zo efficiënt en effectief mogelijk, zonder in te leveren op (praktische) uitvoerbaarheid.

Onze expertise

Wij zijn gespecialiseerd in het verlenen van advies rondom compliance en de implementatie hiervan. De laatste relevante ontwikkelingen, voornamelijk binnen de financiële sector, volgen wij op de voet. Dit zorgt ervoor dat wij adequaat kunnen inspelen op veranderende wet- en regelgeving, de benodigde beleidsdocumenten voor u kunnen opstellen en indien gewenst kunnen realiseren dat u compliant bent. Een greep uit de werkzaamheden die wij uitvoeren:

  • De implementatie van (nieuwe) wet- en regelgeving
  • De impact van wet- en regelgeving (awareness) à dit is geen werkzaamheid, voorstel:
  • Awareness creëren rondom de impact van (veranderende) wet- en regelgeving
  • Het opstellen van diverse beleidsdocumenten
  • Het opstellen van gedragscodes
  • Het begeleiden in het voldoen aan privacywetgeving

Contact

Huseyin Uyan
06 – 4211 3081

huseyin.uyan@mastermind.eu

Huseyin-Uyan