UitbestedingsbeleidPensioenmarkt in beweging

Opdracht

Mastermind heeft voor meerdere bedrijfstakpensioenfondsen het uitbestedingsbeleid opgesteld, welk voldoet aan de eisen van de toezichthouder, vigerende wet- en regelgeving en de wensen van de pensioenfondsen.

Aanpak

Mastermind heeft op basis van kennis en ervaring een 5-stappenplan opgesteld voor het opstellen en in uitvoering brengen van het uitbestedingsbeleid:

  • Kick-off met beleidsbepalers
  • Deskresearch en interviews
  • Opstellen en itereren uitbestedingsbeleid
  • Toepassen van uitbestedingsbeleid
  • Monitoring van de uitvoering

Resultaat

In een periode van 3 maanden zorgden we voor:

  • Het vaststellen van de uitgangspunten en aandachtspunten
  • Opstellen en doornemen van het concept uitbestedingsbeleid met de pensioenfondsen
  • Vaststellen van het uitbestedingsbeleid door de pensioenfondsen
  • In werking treden van het uitbestedingsbeleid

Contact

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt contact opnemen met:

Huseyin Uyan

+31 (0)6 4211 3081
huseyin.uyan@mastermind.eu