Social collaboration platformBankensector en samenwerken

Opdracht

Een grootbank gaf aan Mastermind de opdracht een nieuw social collaboration platform te implementeren. Het implementeren van dit platform betekende niet alleen een nieuwe tool maar een compleet nieuwe manier van werken. Van ‘kennis is macht’ naar kennis delen en van top-down naar een stem voor iedere medewerker. Het was onze taak om zowel medewerker als hoger management te helpen deze nieuwe cultuur en werkwijze eigen te maken.

Aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op een adaptief model waarbij we starten met het enthousiasmeren en begeleiden van ‘early adopters’. Door middel van pilots toetsen we wat de medewerkers als pluspunten ervaren binnen de gevraagde verandering.

Op basis van deze resultaten creëren we vervolgens de implementatiemiddelen. Bij de daadwerkelijke uitrol zorgen we voor veel aandacht. Dit doen we onder andere door middel van gamification elementen en sprekende interne campagnes. Ook op managementniveau ondersteunen en begeleiden we hen in de essentiële voorbeeldrol die deze verandering mogelijk maakt.

Resultaat

Een bovengemiddeld snelle adoptie van het nieuwe platform. Bij vergelijkbare organisaties duurt dezelfde adoptie 4 tot 10 jaar. In 1 jaar tijd zorgden we voor:

  • 15-20% actieve content contributors;
  • Stijging van het aantal unieke bezoekers per week naar 75-80%​;
  • Afsluiten van oude systemen en hierdoor kostenbesparing;
  • Tot 14% tijdsbesparing (1-5 uur per week) per medewerker.

Contact

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Emma Engbers

+31 (0) 6 5267 0070
emma.engbers@mastermind.eu