IT-beleid DNB-proofSurface Transport & Logistics

Opdracht

Vanuit diverse pensioenfondsen kreeg Mastermind de opdracht om een gedegen IT-beleid op te stellen. Een IT-beleid dat moest voldoen aan de eisen van de toezichthouder en vigerende wet-en regelgeving.

Aanpak

Mastermind heeft op basis van haar kennis en ervaring een 5-stappenplan opgesteld voor het opstellen en in uitvoering brengen van het IT-beleid:

Stap 1:Een kick-off met beleidsbepalers waaruit een plan van aanpak volgt;

Stap 2: Desk research & interviews waarbij uitgangspunten en aandachtspunten worden vastgesteld;

Stap 3:Opstellen en itereren IT-beleidsdocument;

Stap 4: Implementatie van de uitvoering waardoor de uitvoering van het beleid wordt geborgd;

Stap 5: Monitoring van de uitvoering waardoor sturings- en verantwoordingsdocumenten op niveau zijn en de uitvoering in de noodzakelijke overlegstructuren is geborgd.

Resultaat

Het resultaat van onze aanpak was een meer dan volledig IT-beleid binnen de gestelde tijdslijnen. Binnen een doorlooptijd van 2 maanden zorgden we voor:

  • Een vastgesteld IT-beleid door het pensioenfondsbestuur
  • Effectieve sturing op IT-uitgangspunten
  • Een positieve beoordeling van de toezichthouder

Resultaat

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Huseyin Uyan

+31 (0) 6 4211 3081
huseyin.uyan@mastermind.eu