Cultuur van continue verbeterenExcellerende organisaties

Opdracht

Een grote organisatie voor verkeer en toerisme vroeg Mastermind de beweging te begeleiden naar een cultuur van continu verbeteren. Zo werden medewerkers uitgedaagd in het pakken van eigenaarschap en ondernemerschap, voor het management ging het om de draai van controle naar vertrouwen. Het ultieme doel: elke dag een beetje beter voor de klant, de medewerker en de organisatie

Aanpak

Onze aanpak is gericht op het inbedden van de cyclus observeren, verbazen en verbeteren. Hierbij starten we met het scherp krijgen van het doel in de vorm van het veranderverhaal en het observeren van de werkvloer om daarmee onze aanpak goed op maat te maken. Daarna gaan we met het hele team aan de slag om met elkaar vast te stellen wat de feiten zijn (observeren), waar de grootste pijn zit (verbazen) en wat we als eerste aan willen pakken (verbeteren). Doel is zichtbaar resultaat neerzetten en die successen vooral ook met elkaar vieren. En daarnaast het inbedden van onze cyclus in de normale gang van zaken waarbij de dagstart een cruciale rol speelt. Een blijvende verandering dus!

Resultaat

Onze aanpak resulteerde in:

  • Een blijvende verandering!
  • Ruim 20% verbetering in eigenaarschap op de vloer
  • Rendementsverbeteringen variërend van 5 – 10%
  • Zichtbare vergroting van de fanbase

Contact

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Jeroen Bruijgoms

+31 (0) 6 5127 4258
jeroen.bruijgoms@mastermind.eu