Mastermind, meer dan alleen een spel!

Strategie en advies binnen Mastermind

door Huseyin Uyan
april 2021

Bij Mastermind houden wij van inhoud en schaken op meerdere borden tegelijk. Wij kennen binnen Mastermind drie specialismes: Strategie & Advies, Organisatie Versnelling en Digitale Transformatie. Deze drie specialismes vormen een sterke basis voor het advies dat wij geven aan onze klanten en de ondersteuning en uitvoering hiervan. Allereerst bepalen wij de strategie van een organisatie, vervolgens implementeren wij deze strategie en versnellen wij de organisatie, daarnaast transformeren wij de organisatie naar digitaal.

Vandaag zoomen wij in op het specialisme Strategie & Advies. De strategie van een organisatie is essentieel. Iedere organisatie heeft een strategie die bepaalt welke doelen de organisatie wil bereiken, welke middelen daarvoor ingezet worden en welke richting de organisatie op gaat. De omgeving waarin organisaties opereren verandert snel, denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar het thuiswerken gedurende de coronapandemie. Daarnaast is het van belang om de concurrentie in de markt voor te blijven, waarbij een sterke profilering van de organisatie belangrijk is. Dit maakt de strategie van organisaties cruciaal.

Het motto van Strategie & Advies is om elke dag een steentje bij te dragen aan de integere en beheerste bedrijfsvoering van onze klanten. Dat doen wij door onze kennis en ervaring ten aanzien van de hieronder weergegeven zes onderwerpen in te zetten.

Voor onze klanten voeren wij opdrachten uit zoals:

  • Het begeleiden van onderzoeken naar en formuleren van de strategie;
    • Wat kan leiden tot de uitvoering van transities en overnames;
  • Het begeleiden van of advisering over selectietrajecten voor o.a. uitbestedingen;
  • Het adviseren over informatiebeveiliging of het uitvoeren van onderzoeken naar de robuustheid van IT-systemen;
  • Het adviseren over het voldoen aan wet- en regelgeving of de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving;
  • Het uitvoeren van risicomanagement of het (tijdelijk) vervullen van de rol van kennishouder op het gebied van IT, uitbestedingen en risicomanagement.

Kortom, wij zijn een sparringpartner op strategisch niveau en pakken graag samen met onze klanten elke uitdaging aan!

Huseyin Uyan
Director
06 - 4211 3081