De Zorg beter maken

De zorg is niet veel anders dan het bedrijfsleven. Daar is men het in de zorg niet altijd mee eens. Zorg gaat immers niet om winst maken. Zorg gaat over de kwaliteit van leven vergroten voor de patiënt of cliënt. Nieuwsflits: ook in het bedrijfsleven gaat het om het vergroten van de kwaliteit van producten en diensten en voor het creëren van meer toegevoegde waarde voor de klant. En er zijn methoden uit het bedrijfsleven die verrassend goed toe te passen zijn in de zorg. Neem nou Lean.

door Gijs van Lieshout
mei 2021

De organisatie als patiënt

Beschouw de organisatie als een patiënt met klachten. Zaken die niet lekker lopen, die pijn veroorzaken, die misschien zelfs echt mis gaan. De eerste stap is om te erkennen dat het symptomen zijn, dat het ‘niet normaal is’. Pas dan kan je er wat aan gaan doen. De tweede stap is om de omvang van de symptomen helder te krijgen. Je maakt een weergave van de toestand op dit moment. Zo kan je zien wat de ontwikkeling is gedurende dit proces van beter maken. Je wil daarbij de vitale informatie regelmatig kunnen monitoren en je wil de effecten van de klachten zichtbaar maken.

Vervolgens wil je weten wat deze klachten veroorzaakt. Het bestrijden van symptomen is niet een structurele oplossing. Het wegnemen van de oorzaak van de klachten is wat je wil. Wat is die oorzaak? Je doet diagnostische tests om oorzaken uit te sluiten en je gaat op zoek naar de diagnose die alle symptomen verklaart. Als je die oorzaak hebt gevonden, start je de behandeling. Methodisch en steeds één stap tegelijk. En constant monitoren of de effecten zijn zoals je ze verwacht en wenst. Als het goed is nemen de klachten af. Anders was de oorzaak die je had gevonden niet de (enige) oorzaak.

Als de ziekte is genezen en de symptomen geheel verdwenen zijn – of op zijn minst om een aanvaardbaar dragelijk niveau – is het tijd voor de laatste stap: controle. Je voorkomt dat dezelfde ziekte weer de kop op steekt. Of als dat niet mogelijk is, dat je in ieder geval regelmatig checkt of de klachten niet weer opspelen. Zodra dat toch gebeurt, kan je snel ingrijpen.

Dát is Lean

Wat hierboven staat beschreven is wat Lean is: een geijkte aanpak om klachten te verminderen door de onderliggende oorzaak aan te pakken. Door dat te doen verlicht je niet alleen de klachten en de pijn. Je voorkomt ook een heleboel werk en tijd gaat zitten in het behandelen of uit de weg gaan van de pijnpunten. Je voorkomt de frustratie van mensen en de energie die verloren gaat in zaken telkens moeten repareren.

Lean gaat niet over efficiëntie of snijden in de kosten. Lean gaat over focussen op kwaliteit en toegevoegde waarde. Het effect daarvan is vaak dat zaken gestroomlijnder gaan en met minder rompslomp en rand-activiteiten die voor niemand iets toevoegen. En ja, dat kan een hoop werk en dus kosten besparen. Maar dat is nooit het doel van Lean, hooguit een fijne bijkomstigheid.

Huis Zorg

Met het Lean stramien van Definiëren, Meten, Analyseren, Implementeren en Controleren (DMAIC) kan je ook in de zorg erg veel verbeteren. Continu en bottom-up, vanuit de mensen die midden in de operatie staan. Lean is niet iets wat haaks staat op de zorg. Integendeel: de zorg past zelf exact dezelfde methode toe. Beschouw de organisatie als een patiënt en maak die patiënt beter. Dát is Lean.

gijs van lieshout
Gijs van Lieshout
Organisatieversneller
06 - 5206 1602