AVG

AVG
Organisaties verzamelen en delen meer data dan ooit tevoren. Daarnaast heeft in de afgelopen jaren een toename van digitalisering plaatsgevonden, waarbij meer gegevens digitaal worden opgeslagen en verwerkt. Daarom is het juist nu belangrijk dat het verzamelen, verwerken en delen van data binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeurt. Is uw organisatie in control op AVG?

Waarom

Sinds mei 2018 is in de hele Europese Unie de AVG van kracht ter vervanging van de wet bescherming persoonsgegevens. AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties in het integer en beheerst omgaan met persoonsgegevens. Om te kunnen voldoen aan de AVG-richtlijnen dienen organisaties te beschikken over een aantal vereiste maatregelen.

Hoewel de wet inmiddels een paar jaar van kracht is, worden jaarlijks grote aantallen datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In afgelopen jaren liep dit aantal op tot 26.956 meldingen per jaar. De meeste datalekken doen zich voor binnen de financiële- en zorgsector.

Indien uw organisatie datalekken niet meldt of op andere wijze niet voldoet aan de AVG-richtlijnen loopt u het risico hiervoor een boete te krijgen die kan oplopen tot 4% van de jaaromzet met een maximum van 20 miljoen euro. Daarnaast kan een datalek het imago van uw organisatie schade toebrengen.

Hoe

Mastermind snapt dat de AVG uitdagingen met zich meebrengt. Wij helpen u graag met het opzetten van een integere en beheerste governance rondom gegevensverwerking zodat datalekken binnen uw organisatie worden voorkomen. Hiertoe voeren wij onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • In kaart brengen of uw organisatie in control is op gebied van AVG (assessment);
  • Opstellen van vereiste documentatie (o.a. verwerkingsregister, privacybeleid, procedure datalekken etc.);
  • Opzetten en implementeren van vereiste maatregelen (opzet en bestaan van de maatregelen);
  • Inrichten van periodieke monitoring zodat u in control blijft (werking van de maatregelen).

Benieuwd naar de opdrachten die wij hebben uitgevoerd? Lees dan één van onze cases of neem contact met ons op.

Contact

Huseyin Uyan
06 – 4211 3081

huseyin.uyan@mastermind.eu

Huseyin-Uyan